Søren Eiskjær // Aalborg Universitetshospital

Uden deres hjælp og råd havde mødet næppe været så stor en succes. De gav uvurderlig hjælp i alle faser af processen. Specielt deres styring af økonomi incl. etablering af indbetaling af conference fee via internettet var for os uvurderlig. Den personlig kontakt og venlige hjælp i trængte situationer (der er altid noget som ikke forløber planmæssigt) var i høj grad medvirkende til, at alt i sidste ende forløb nær perfekt.

Søren Eiskjær
Specialeansvarlig overlæge
Aalborg Sygehus, Forskningens Hus