Kirsten Ohlsen / 3F

Visit Aalborg og Aalborg Kongres- og KulturCenter var virkelig professionelle samarbejdspartnere, der gjorde planlægningen og afvikling af arrangementet meget lettere.

At Aalborg også er en spændende og hyggelig by at gæste, gjorde ikke oplevelsen mindre dårlig.