Kim Dremstrup, Per Overgaard Rasmussen, Svend Erik Bodi // Dansk Medicoteknisk Selskab

Allerede fra vi besluttede at få kongressen til Danmark fik vi en meget kompetent service fra Visit Aalborgs medarbejdere. Vi fik materiale til at hjælpe med at overbevise den internationale komite om at Aalborg var stedet. Vi fik gennemgået priser og udarbejdet budget, og der kom mange gode forslag til, hvordan hele arrangementet kunne afvikles, og hvilke aktiviteter der kunne tilbydes de mange deltagere fra ind- og udland.

Visit Aalborg sørgede for registrering af deltagere, hotelværelser og de forskellige arrangementer i Aalborg.

Der blev arrangeret reception på Kunsten med velkomsttale af viceborgmester og af KUNSTEN.
VisitAalborg anbefalede og arrangerede en tur i "Horribel Aalborg". En meget spændende og interessant byvandring med et historisk tilbageblik helt tilbage til 1600 tallet og med levende optrin undervejs til at illustrere fortiden.

Selve kongressen blev afviklet på Aalborg Kongres & Kultur Center. VisitAalborg var til stede og sørgede for at registreringen foregik optimalt og støttede den succesfulde og professionelle afvikling af både kongres og møder.

STOR TAK TIL VISIT AALBORG.

Kim Dremstrup
Dansk Medicoteknisk Selskab

Per Overgaard Rasmussen
Dansk Medicoteknisk Selskab

Svend Erik Bodi
Dansk Medicoteknisk Selskab